نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آدرس پستی

اراک کیلومتر 22 جاده اراک – قم ، شهرک صنعتی خیرآباد – نبش 206

تلفن های کارخانه

33553840 – 086 

33553841 – 086 

مدیر عامل (جعفر سلیمی)

09188491449

ایمیل: jafaresalimi@yahoo.com

مدیر تولید(عباس صابری)

09183689194

مدیر بازاریابی و فروش(علی رحیمی)

09183610983

ایمیل:   a.rahimimehran@yahoo.com